Mam Velo op Stengefort an de Kloterpark

23/08/2024
Alter / Âge : 9 - 15 Jahre/ans
Ort / Lieu : R.d.V. Hall sportif Beckerich
Uhrzeit: 10h30 - 17h00
   

Sonstiges:

 

fahrtüchtiges Fahrrad / Helmpflicht

Vélo en bon état / Casque obligatoire

Zusätz. Kosten / Frais suppl.:

15,00 €