Sport > Kolonie

LELZ / LULTZHAUSEN (26. - 29.08.2024)

WAASSERSPORT LËLZ (Stauséi) / SPORTS NAUTIQUES LULTZHAUSEN (Lac de la Haute-Sûre)

 

 

Youth Hostel Beaufort – naturpark.lu Annuaire - echwellechkann

 

 

Aucune description de photo disponible. Wassersport in der Jugendherberge Lultzhausen - Jugendherbergen Luxemburg

 

 

 

Datum / Date :    26. - 29.08.2024    
Plaz / Lieu :

Lëlz / Lultzhausen

 

 

Alter / Âge : 11 - 16 Joer / ans
   
Präis / Prix :

150,00 €

 

 

 

 

 

 

Infos :

 

Logement an der Jugendherberg

Kloteren

Sit op Top

Mountainbike

Kayak

SUP

 

Logement en auberge de jeunesse

Escalade

Sit on Top

VTT

Kayak

SUP

R-d-v. :

Méindig, de 26. August um 9.00 Auer zu Lëlz bei der Jugendherberg.

 

Lundi, 26 août à 9.00 heures à Lultzhausen à l'auberge de jeunesse.

 

Umeldungsformular PDF hei ënnendrënner / Fiche d'Inscription PDF ci-dessous

Umeldungen / Inscriptions :  m.mille@sportkreesatert.lu

 

 

ELBURG (20. - 26.07.2024)

Mer deelen Iech mat, dass eis Kolonie op Elburg schon ausgebucht ass. Mer féiren eng Waardelëscht.

Denen Elteren déi hier Kanner ugemellt hunn soe mer Merci fir d´Vertrauen.

 

Actuellement la colonie à Elburg est complète. Il existe une liste d´attente.

Merci aux parents qui ont inscrits leurs enfants pour leur confiance. 

 

 

WINDSURF & CATAMARAN - ELBURG (NL)

 

Monda | Veluwe Strandbad Elburg

 

 

 

 

 

Datum / Date :    20. - 26.07.2024    
Plaz / Lieu :

Elburg (NL)

 

 

Alter / Âge : 10 - 17 Joer / ans
   
Präis / Prix :

500,00 €

 

 

 

 

 

 

Infos :

 

Busrees
Logement am Bungalow

Windsurfing (10 - 17 Joer)

Katamaran (13 - 17 Joer)
De Segelcours ass reservéiert fir déi, déi schon emol mat
waren an d'Plaze begrenzt.

 

Voyage en bus
Logement en bungalow

Planche à Voile (10 - 17 ans)

Catamaran (13 - 17 ans)
Le cours de voile est réservé pour ceux qui ont déjà participé une fois et les places sont limitées.

 

Umeldungsformular PDF hei ënnendrënner / Fiche d'Inscription PDF ci-dessous

Umeldungen / Inscriptions :  m.mille @sportkreesatert.lu.